invert-default-slider-image

Uwaga!

Decyzją Komitetu Organizacyjnego

konferencja „Senior w gabinecie lekarskim” w roku 2017

została odwołana.

Tematyka

Forma konferencji

Konferencja prowadzona jest w formie interdyscyplinarnych sesji i warsztatów ukierunkowanych na osiągnięcie konsensusu, wskazanie zagrożeń w celu wyeliminowania błędów w leczeniu poszczególnych schorzeń przez lekarzy różnych specjalności. Szczególnie zależny nam na uwzględnieniu wielochorobowości w strategiach terapeutycznych, uwzględniając zaburzenia poznawcze i wynikające z nich ryzyka przedawkowania leków. Przewidujemy panele, w których wezmą udział przedstawiciele różnych specjalności, tak, aby dać wyraz możliwości zintegrowanej opieki lekarskiej nad osoba w wieku podeszłym w nakładaniu się typowych zespołów geriatrycznych.

Tematyka

Neuro-psychogeriatria

 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń funkcji poznawczych/zaburzenia funkcji poznawczych
  w przebiegu chorób somatycznych
 • Otępienie – leczenie (diagnostyka różnicowa pod kątem możliwości farmakoterapii)
 • Symptomatologia i leczenie depresji w populacji 50+
 • Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych – kiedy i jak leczyć farmakologicznie?

Zagadnienia internistyczne w geriatrii

 • Niewydolność serca – leczenie
 • Choroba niedokrwienna serca u chorych starszych
 • Nadciśnienie w starości w populacji 50+
 • Leki antyarytmiczne – zasady stosowania u chorych starszych
 • Leczenie przeciwkrzepliwe – czy należy modyfikować u chorych starszych
 • Leczenie astmy oskrzelowej i POChP
 • Zatorowość płucna
 • Nadciśnienie płucne
 • Cukrzyca – czy leczenie zależy od wieku?
 • Niedoczynność tarczycy jako przykład niezdiagnozowania w geriatrii
 • Leczenie przewlekłej choroby nerek w starości
 • ZUM – chorzy przewlekle cewnikowani
 • Nietrzymanie moczu w starości
 • Zespoły reumatologiczne u chorych starszych
 • Reflux/choroba wrzodowa
 • Hepatologia
 • Czujność onkologiczna
 • Odległe powikłania leczenia onkologicznego
 • Choroby metaboliczne w ortopedii
 • Osteoporoza

Pacjent 50+ w gabinecie – zagadnienia praktyczne:

 • Kiedy zmiany skórne wymagają konsultacji dermatologicznej (świąd, suchość, skóra jako narząd sygnałowy, stany przedrakowe i NEO)
 • Leczenie bólu u chorych starszych
 • Niedożywienie – jak diagnozować i leczyć
 • Niedosłuch i niedowidzenie – to również ryzyko nie stosowania się do zaleceń lekarzy
 • Prewencja urazów/ słabość mięśniowa
 • Przeziębienie, grypa, zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc – ryzyko śmiertelne – kiedy chory bezwzględnie wymaga hospitalizacji?
 • Odwodnienie
 • Szczepienia

Uprzejmie informujemy,że tematyka konferencji może ulec zmianie.

Zobacz również pełny skład Komitetu Naukowego.